Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πλατφόρμα agrotomi αποτελεί ένα πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο σύστημα με αντικείμενο την ποιοτκή παροχή υπηρεσιών συμβουλών με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον Αγροτικό τομέα. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει ή/και συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικών δεδομένων) των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου agrotomi.gr.

Η πλατφόρμα agrotomi προσφέρεται από την εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε., η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και εν γένει των προσώπων τα οποία ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται ή κάνουν χρήση αυτών. Επισημαίνεται ότι ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα agrotomi.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση με σαφή και πρόδηλο τρόπο μέσω της πλατφόρμας agrotomi. Με την πλοήγηση και χρήση ιστοτόπου agrotomi.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας πλατφόρμας είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@agrotomi.gr.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η πλατφόρμα agrotomi

Κατά την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούμε προσωπικά στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που διαθέτουμε στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• Ιδιότητα

Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του agrotomi, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες για τις καλλιέργειές σας, τα αγροτεμάχια και τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι προαιρετική και εφόσον επιλέξετε να μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση και την αποστολή σε εσάς ολοκληρωμένης προσφοράς για τις υπηρεσίες agrotomi. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου agrotomi.gr χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος όταν τον επισκέπτεστε στον υπολογιστή σας, το κινητό σας, ή όποια άλλη υπολογιστική συσκευή χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας.

Ο ιστότοπος agrotomi.gr χρησιμοποιεί μόνο δικά του cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη των λειτουργιών του ιστοτόπου και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Δεν χρησιμοποιούνται cookies τρίτων φορέων και υπηρεσιών. Τα cookies που χρησιμοποιούνται ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
• Session cookies: Παραμένουν στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι στον ιστοτόπο.
• Persistent cookies: Παραμένουν στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε.

Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενώ μπορείτε να τα διαγράψετε όποτε θελήσετε. Σχετικές δυνατότητες διαχείρισης cookies προσφέρουν όλοι οι φυλλομετρητές (browsers).

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό, μέσω της agrotomi, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της πλατφόρμας και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς ενωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Επεξεργασία, χρήση και χρόνος τηρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Με τη συγκατάθεσή σας η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων και του Newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter όποτε το επιθυμείτε και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της πλατφόρμας agrotomi για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μονάχα για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά έχει ένας περιορισμένος αριθμός στελεχών της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε., τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εχεμύθειας.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

• Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@agrotomi.gr.
• Δικαίωμα διόρθωσης. Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@agrotomi.gr.
• Δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@agrotomi.gr.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο dpo@agrotomi.gr.