• Ευφυείς γεωργικές συμβουλές

  Εφαρμόζουμε ώριμα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας του χωραφιού με αναμενόμενα μεγάλα οφέλη και κέρδη.

  ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ενισχύουμε τον τομέα των αγροτικών συμβουλών

Είμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της υπαίθρου. Προχωρούμε στην δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών Πανελλαδικής Κάλυψης – Διαμορφώνουμε Συνεργασίες με τοπικές υπαρκτές δομές ή βοηθούμε για την δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας την δυνατότητα να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες αγροτικές συμβουλές ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Man hands holding a green young plant. Symbol of spring and ecology concept
georgikes-simvoules

Ευφυής γεωργία και σύμβουλος γεωπόνος πάνε μαζί!

Δημιουργούμε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, επιστημόνων γεωτεχνικών, αξιοποιώντας ως βασικό συνεκτικό ιστό το πλεονέκτημα της ευφυούς γεωργίας και των δοκιμασμένων αποτελεσμάτων της στην κερδοφορία της εκμετάλλευσης, στο περιβάλλον και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Υλοποίηση του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020

Προετοιμαζόμαστε για το Μέτρο 2 της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ. Με τους διαθέσιμους πόρους, εργαλεία, τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουμε επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα αυξήσουν την συνολική απορροφητικότητα του. Αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός αυτοχρηματοδοτούμενου συστήματος Συμβουλευτικής που θα μπορεί να σταθεί και μόνο του

Υλοποίηση του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020
Αξιόπιστη συμβουλευτική για τους αγρότες

Αξιόπιστη συμβουλευτική 

Εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε τους συνεργάτες μας! Προωθούμε και εμπλουτίζουμε το σύστημα της ευφυούς γεωργίας, διαμορφώνουμε νέες υπηρεσίες. Οι γεωτεχνικοί συνεργάτες μας, με την προνομιακή πρόσβαση στα εργαλεία και τη ροή πληροφοριών της ευφυούς γεωργίας,  απολαμβάνουν την πλήρη εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου ως “απόλυτη πηγή” συμβουλών για μειωμένες εισροές, σε όλη τη χώρα, χωρίς εμπορικές ή άλλου τύπου “δεσμεύσεις”

Υπηρεσίες

Καλλιεργητικές πρακτικές για το κλίμα

Κανονιστικές Απαιτήσεις

Συμβουλές εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης και επωφελών πρακτικών για το κλίμα, το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
γεωργία ακριβείας και συμβουλές στο χωράφι

Ευφυής Γεωργία

Oλοκληρωμένη συμβουλή άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων βασισμένη στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense
Συμβουλές για φυτοπροστασία στους αγρότες

Φυτοπροστασία

Συμβουλές εφαρμογής των γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών
Νέοι αγρότες - Συμβουλές σε νέους γεωργούς

Νέοι και νεοεισερχόμενοι Γεωργοί

Συμβουλές για διαχείριση εκμεταλλεύσεων, συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά, κανονιστικές απαιτήσεις, τεχνικές καλλιέργειας/ κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες
Ευφυής άρδευση

Υδάτινοι πόροι

Συμβουλές εφαρμογής ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτων καθώς και ορθολογικής διαχείρισης των λιπασμάτων και των ζωικών αποβλήτων
Κλιματική αλλαγή και γεωργία

Κλιματική αλλαγή

Συμβουλές μετριασμού του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής και προώθησης της προσαρμογής της γεωργίας στις διαμορφούμενες συνθήκες
Ποιοτικά αγροτικά προϊόντα

Ποιοτικά προϊόντα

Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων παραγωγής, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
Αγροτικές καλλιέργιες

Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα

Συμβουλές με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Εκπαίδευση αγροτών

Εκπαίδευση

Επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση των συνεργατών και των αγροτών σε θέματα οργάνωσης και βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο χωράφι

Διαχείριση κινδύνου

Συμβουλές διαχείρισης κινδύνου και θέσπισης κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών
Πρόληψη αγροτικών αυτχημάτων

Πρότυπα εργασιακής ασφάλειας

Συμβουλές εφαρμογής προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία

Γίνε συνεργάτης

Τι αναζητάμε στους συνεργάτες μας ;

  • Κοινή συναντίληψη στο να ανοίξουμε την αγορά των Γεωργικών Συμβουλών στην Ελλάδα.
  • Να διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και αξιοπιστία έναντι των πελατών τους.
  • Να έχουν πελατειακή βάση είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο εξειδίκευσης σε κάποια καλλιέργεια.
  • Να έχουν την διάθεση και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός τέτοιου έργου αλλά και τη διάθεση της συνεχούς εκπαίδευσης πάνω στην ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας.
  • Να είναι ομαδικοί παίκτες στο τοπικό επίπεδο είτε στο περιφερειακό που θα κινηθούν γιατί για να επιτευχθούν οι προσδοκώμενες οικονομίες κλίμακος θέλει συνέργειες και με άλλους επαγγελματίες του χώρου αλλά και με δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
arrow-down