agrotiki-kainotomia-favicon

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148446107000)

Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 28/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 04η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Horizon» του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21, Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 05.12.2018-31.12.2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 05.12.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

3. Προέγκριση καταβολής και παροχή αδείας για προκαταβολή και αμοιβών αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή /και στη διοίκηση συνδεδεμένων, με την εταιρεία, εταιρειών.

6. Έγκριση για μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος Χαρίτου Δημήτριος, σε ποσοστό 1,5%, το οποίο αντιστοιχεί σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός έκαστης,  λόγω ασυμβίβαστου.

7. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) τον διορισμό αντιπροσώπου τους με το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία της Τακτική Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού).

Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφήστε μια απάντηση