ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ!

Τι κάνουμε

Ενισχύουμε το ρόλο του Αγροτικού Συμβούλου στην Ελληνική γεωργική παραγωγή μέσα από την διάθεση όλο και μεγαλύτερης γκάμας συμβουλευτικών υπηρεσιών
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογράφος: Ζωάκης Σωτήρης | www.zoakis.com

Τι κάνουμε

Ψηφιοποιούμε την Ελληνική γεωργία στη βάση της τεχνολογικής καινοτομίας και της επιστημονικής εξειδίκευσης. Προωθούμε την επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Ύπαιθρο. Αξιοποιούμε και διασφαλίζουμε στο έπακρο τις τρέχουσες και μελλοντικές ροές χρηματοδοτήσεων από την ΚΑΠ

Επενδύουμε σε καινοτόμες και δοκιμασμένες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, χρησιμοποιώντας ώριμα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους καλλιέργειας. Τοποθετούμε την αγροτική συμβουλή στην εποχή της πληροφορίας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας

Δημιουργούμε δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, επιστημόνων γεωτεχνικών, παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών νέας γενιάς, συνδέοντας Έρευνα και Εφαρμογή. Αξιοποιούμε το πλεονέκτημα της ευφυούς γεωργίας και των δοκιμασμένων αποτελεσμάτων της στην κερδοφορία της εκμετάλλευσης, στο περιβάλλον και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δημιουργούμε αγορά και εισοδήματα

Δικτυώνουμε παραγωγούς και συμβούλους σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας τη διάχυση της γεωργικής γνώσης και καινοτομίας με την καθολική εφαρμογή εξειδικευμένων συμβουλών από αυτούς που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Υλοποιούμε παραδειγματικά Ευρωπαϊκές πολιτικές. Συμβάλλοντας στην αλλαγή της ταλαιπωρημένης και οικονομικά αδρανούς Ελληνικής Γεωργίας και Υπαίθρου. Ενισχύουμε, σε μια κρίσιμη καμπή, την Εθνική Οικονομία και το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Κεντρικό μας σύνθημα: ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ!

Οι στόχοι μας

Να ανοίξουμε την αγορά αγροτικών συμβουλών παρέχοντας πραγματικές και ουσιαστικές συμβουλές

georgikes-simvoules
Ευφυής γεωργία και σύμβουλος γεωπόνος πάνε μαζί!

Να είμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της υπαίθρου. Να αποτελέσουμε τον βασικό συντελεστή ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και μετρήσιμης θετικής συμβολής στα αγροτικά εισοδήματα και στο ΑΕΠ της χώρας

Να δημιουργήσουμε συνεργάτες που θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες αγροτικές συμβουλές ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Να εγγυηθούμε τη βιώσιμη και σταθερή κερδοφορία τους μακροπρόθεσμα. Να τους εξασφαλίσουμε, την πλήρη εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου, ως “απόλυτη, αντικειμενική και αξιόπιστη πηγή” συμβουλών για μειωμένες εισροές, χωρίς εμπορικές ή άλλου τύπου “δεσμεύσεις”

Αξιόπιστη συμβουλευτική για τους αγρότες
georgikes-simvoules

Να αποτελέσουμε τον βασικό φορέα στην υλοποίηση του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Ελλάδα, αλλά και να συμβάλλουμε στη συνολική απορροφητικότητά του

Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός αυτοχρηματοδοτούμενου συστήματος Συμβουλευτικής, που θα μπορεί να σταθεί και μόνο του, με τις ελάχιστες δυνατές εμπορικές ή άλλες εξαρτήσεις, παρέχοντας προοπτική και εγγύηση για τη βιωσιμότητα του κλάδου

Man hands holding a green young plant. Symbol of spring and ecology concept
ΦΩΤΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Να μπορούμε να επηρεάζουμε τις αναμενόμενες να εφαρμοστούν πολιτικές, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις που θα συνδέονται με την διαρκώς εξελισσόμενη ΚΑΠ

Να έχουμε βαρύνοντα λόγο στις μελλοντικές πολιτικές για την ανάπτυξη των γεωργικών συμβουλών και της αγροτικής οικονομίας στη χώρα και για τη διασφάλιση του εισοδήματος των συνεργατών και του αγροτικού οικοσυστήματος

Υλοποίηση του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020