Υπηρεσίες

Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας σε μεμονωμένους παραγωγούς ή / και συλλογικά σχήματα αυτών.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έχοντας εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες Gaiasense και τις υποδομές ευφυούς γεωργίας, βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός εθνικής εμβέλειας δικτύου συνεργατών, ικανών να παρέχουν τις υπηρεσίες τις εταιρείας σε τρίτους.

Καλλιεργητικές πρακτικές για το κλίμα

Κανονιστικές Απαιτήσεις

Συμβουλές εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης και επωφελών πρακτικών για το κλίμα, το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
γεωργία ακριβείας και συμβουλές στο χωράφι

Ευφυής Γεωργία

Oλοκληρωμένη συμβουλή άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων βασισμένη στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense
Συμβουλές για φυτοπροστασία στους αγρότες

Φυτοπροστασία

Συμβουλές εφαρμογής των γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών
Νέοι αγρότες - Συμβουλές σε νέους γεωργούς

Νέοι και νεοεισερχόμενοι Γεωργοί

Συμβουλές για διαχείριση εκμεταλλεύσεων, συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά, κανονιστικές απαιτήσεις, τεχνικές καλλιέργειας/ κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες
Ευφυής άρδευση

Υδάτινοι πόροι

Συμβουλές εφαρμογής ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτων καθώς και ορθολογικής διαχείρισης των λιπασμάτων και των ζωικών αποβλήτων
Εκπαίδευση αγροτών

Εκπαίδευση

Επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση των συνεργατών και των αγροτών σε θέματα οργάνωσης και βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο χωράφι

Διαχείριση κινδύνου

Συμβουλές διαχείρισης κινδύνου και θέσπισης κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών
Πρόληψη αγροτικών αυτχημάτων

Πρότυπα εργασιακής ασφάλειας

Συμβουλές εφαρμογής προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
Κλιματική αλλαγή και γεωργία

Κλιματική αλλαγή

Συμβουλές μετριασμού του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής και προώθησης της προσαρμογής της γεωργίας στις διαμορφούμενες συνθήκες
Ποιοτικά αγροτικά προϊόντα

Ποιοτικά προϊόντα

Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων παραγωγής, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
Αγροτικές καλλιέργιες

Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα

Συμβουλές με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Αγροτική Καινοτομία

Η συμβουλευτική που ανοίγει τον δρόμο στην παραγωγικότητα.